ETDV

Gundars Ašmanis

[bilde] Pētnieks, Dr.sc.ing.
Gundars Ašmanis
 
Adrese: Ķīpsalas iela 5-12, Rīga
Tālrunis: ---
E-pasts: asmanisgundars@inbox.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Bakalaura darbs vai Bakalaura darbs ar projekta daļu vai inženierprojekts
1. Brīvs Augstas frekvences impulsu ģeneratori vadāmības traucējumu izpētei.
High Frequency Noise Generators for Conducted Emission Research.
(Minimālās priekšzināšanas - modelēt Pspice, rasēt Orcad, lodēt)
2. Brīvs Augstas frekvences impulsu ģeneratori ēterā emitēto traucējumu izpētei.
High Frequency Noise Generators for Radiated Emission Research.
(Minimālās priekšzināšanas - modelēt Pspice, rasēt Orcad, lodēt)
Maģistra darbs
1. Brīvs Elektromagnētiskās interferences filtru parametru mērīšanas automatizācija.
Automation of Electromagnetic Interference Filter Measurements.
(Minimālās priekšzināšanas - Labview programmēšanas prasmes)
2. Brīvs Pasīvo elektronikas komponenšu augstfrekvences parametru mērīšana.
High Frequency Parameter Measurement of Passive Electronic Components.
(Minimālās priekšzināšanas - Labview programmēšanas prasmes)
3. Brīvs Spektra analizatora pielietošana elektromagnētiskās savietojamības mērījumos.
Spectrum Analyzer Usage in Electromagnetic Compatibility Measurements.
(Minimālās priekšzināšanas - Labview programmēšanas prasmes)