ETDV

Mārcis Priedītis

  Pētnieks, M.sc.ing.
Mārcis Priedītis
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 524.kabinets, Rīga
Tālrunis: ---
E-pasts: marcis.prieditis@rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Inženierprojekts
1. M. Reinfelds Automātiskā aizsardzības sistēma izmantojot objektu vizuālo atpazīšanu.
Automatic Defense System Based on Object Visual Recognition.
2. V. Savickis Telfera vadības sistēma, izmantojot mūsdienu industriālos risinājumus.
Crane Trolley Control System Using Modern Industrial Solutions.