ETDV

T. Zoss

   
T. Zoss
 
Adrese: ---
Tālrunis:  ---
E-pasts: ---
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Inženierprojekts
1. I. Krūmiņa BAS "Daugavgrīva" transformatoru apakšstacijas monitoringa un attālas vadības sistēma.
Monitoring and Remote Control System of the Transformer Substation at The "Daugavgrīva" Biological Purification Plant.