ETDV

Igors Uteševs

ieei_iu Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.
Igors Uteševs
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 513.kabinets, Rīga
Tālrunis: ---
E-pasts: igors.roz@inbox.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Maģistra darbs
1. K. Biktimirovs Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas intelektuālo sensoru vadības sistēmu izpēte, izstrāde un analīze Biznescentra ēkā.
Research, development and analysis of the HVAC intellectual sensor control system for Business centre building
2. J. Zinovjevs Automātiskas dimmeru ražošanas līnijas "Kristīne" vadības algoritma metožu izstrāde, izpēte un analīze.
Control algorythm development, research and analysis for dimmer manufacturing line "Kristina"
3. M. Lukaševičs Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi koka apdares materiālu optimizācijas līnijā.
Sensor networks and signal processing applications for timber decoraton matrials optimization line.
4. V. Gaidaļonoks Viedo elektrisko tīklu datu pārraides sistēmu izpēte un optimizācija.
Smart electrical network data transmission system research and optimisation
Bakalaura darbs
1. Brīvs Biosensoru sistēmu izveides metožu un iekārtu izpēte.
.
Inženierprojekts
1. Brīvs Biosensoru tehnoloģisko sistēmu izveide un modelēšana MathLab vidē.
.
Maģistra darbs
1. Brīvs Moderno adaptronīsko vadības sistēmu metodes industriāliem tehnoloģiskiem procesiem attīstības izpēte un analīze.
.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. N. Makarovs Trolejbusa elektrobarošanas vadības bloķēšanas sistēmu izveide un izpēte izmantojot biosensoru sistēmu.
Trolleybus Power Control Blocking System Equipment Research and Development Using Biosensor System.
Inženierprojekts
1. Brīvs Biosensoru tehnoloģisko sistēmu izveide un modelēšana MatLab vidē.
The Development of Biosensor Technology Systems and Modeling in MatLab.
Maģistra darbs
1. A. Šteinbergs Šķeldas katla automātikas sistēmas modernizācijas iespēju izpēte izmantojot O2 koncentrācijas optimizēšanu dūmgāzēs.
Research of Woodchip Boiler Automation System Modernization Using O2 Concentration Optimization Options in The Flue Gas.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Maģistra darbs (profesionālā)
1. V. Golubeva Rentgenstarojuma spektometriskā detektora automātiskās vadības sistēmas modeļa iespēju izpēte, izstrāde un analīze.
Research, Analysis and Development of Model of Automatic Control System for Spectrometric Detectors.