ETDV

Aleksandrs Suzdaļenko

ieei_as Vadošā pētnieka p.i., Dr.sc.ing.
Aleksandrs Suzdaļenko
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 515.kabinets, Rīga
Tālrunis: ---
E-pasts: Aleksandrs.Suzdalenko@rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Maģistrs
1. A. Suharevs Katlu mājā Gobas ielā 33a katlu Viesmann Turbomat-RN-HW un to aprīkojumu automatizētas vadības sistēmas pilnveidošana un modernizācija.
Improvement and modernization of the automated control system of Viesmann Turbomat-RN-HW boilers and ancillary equipment at Gobas 33a boiler house.
2. L. Laugalis Bezvadu vadības sistēmas izstrāde masāžas iekārtām.
Development of wireless control system for massage equipment.
3. M. Saulītis Saules kolektoru maksimālās siltumā jaudas iegūšanas metožu izpēte mājsaimniecības pielietojums.
Research of maximum heat power capturing techniques used for solar collectors in household applications.
 
1. Brīvs Slodzes netiešās atpazīšanas sistēmas izpēte un izstrāde.
2. Brīvs Tīkla sinhronizācijas algoritmu izpēte.
3. Brīvs Spēka elektronikas pārveidotāja bezsensoru vadības izpēte.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. L. Laugalis Masāžas iekārtas vadības sistēmas izstrāde.
Development of Massage Equipment Control System.
2. G. Meikulis Mobilo ierīču absolūtās un relatīvās pozicionēšanas sistēmas izpēte un izstrāde.
Research and Development of Absolute and Relative Positioning System for Mobile Devices.
Inženierprojekts
1. A. Zābelis Zemsprieguma transformatoru apakšstaciju attālinātā vadība un datu nolasīšana.
Remote Control and Data Acquisition of Low-voltage Transformer Substations.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Maģistra darbs (profesionālā)
1. T. Golubeva Adaptīvās apgaismojuma sistēmas izpēte energoefektivitātes uzlabošanai.
Research of Adaptive Lighting System for Improvement of Energy Efficiency.
2. A. Riguns Autonomā datu reģistratora izpēte un izstrāde AER potenciāla noteikšanai.
Research and Development of Autonomous Logger for Monitoring of RES Potential.
3. V. Janpavlis Vadības sistēmas izstrāde daudzfunkcionālam heliostatam.
Development of Control System for Multipurpose use Heliostat.