ETDV

Ingars Steiks

ieei_is Vad.pētnieks, Dr.sc.ing.
Ingars Steiks
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 505.kabinets, Rīga
Tālrunis: ---
E-pasts: Ingars.Steiks@rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Maģistra darbs (profesionālā)
1. S. Martinovs Trīslīmeņu T-veida pārveidotāja izpēte un izstrāde līdzsprieguma avotu virknes slēgumam.
Research and Development of a Three - Level T-type Converter for a series connection of DC sources.
2. R. Barbanišks Industriāla procesa vadības sistēmas ar attālinātu piekļuvi izstrāde un izpēte.
Research and development of control system with remote access for industrial process.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Maģistra darbs (profesionālā)
1. S. Martinovs CNC iekārtu vakuuma galda automatizācijas iespēju izpēte un realizācija.
Research and Realization Automation Possibilities for Vacuum Bench of CNC Equipment.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. A. Lavrinovičs Mājdzīvnieku automatizētās rotaļlietas prototipa izstrāde.
Development of Automatized Toy Prototype for Pets.
2. J. Mačuļskis Ražošanas procesa automatizācijas līnijas programmējamā manipulatora pilnveidošana.
Improvement of Programmable Manipulator of Industrial Process Automatization Line.
Maģistra darbs (profesionālā)
1. G. Krūmiņš Degvielas elementu elektroapgādes sistēmas vairāklīmeņu līdzstrāvas-līdzstrāvas paaugstinošā pārveidotāja izpēte un izstrāde.
Research and Development of Multilevel DC-DC Boost Converter for Fuel Cell Based Power System.
2. J. Egle Līdzstrāvas piedziņas laboratorijas stenda izveide ar "Emerson Mentor MP" vadāmo līdzstrāvas tiltu.
Development of DC Drive Test Bench using Computer Controlled "Emerson Mentor MP" Series DC Drive.