ETDV

Antons Patļins

[bilde] Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.
Antons Patļins
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 503.kabinets, Rīga
Tālrunis: ---
E-pasts: antons.patlins@rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Bakalaura darbs
1. A. Novikovs "Apnoja" paškontrolera sintēze.
Synthesis of "Apnea" breathe controller.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Bakalaura darbs vai Maģistra darbs
1. Brīvs Elektrotehnoloģiju un IT pielietojuma izpēte sabiedriskā transporta vadības sistēmās pasažieru plūsmu uzskaitei.
Research of Electrical and IT Application in Public Transport Management Systems for Passenger Traffic Accounting.