ETDV

Jānis Valeinis

ieei_jv Asoc.prof., Dr.sc.ing.
Jānis Valeinis
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 511.kabinets, Rīga
Tālrunis: +371 6 708 9916
E-pasts: janis.valeinis@rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Bakalaura darbs
1. Brīvs Līdzstrāvas piedziņa ar tiristoru impulsu regulatoru.
.
Inženierprojekts
1. J. Krišāns Automatizētās dūmu nosūces un ugunsdrošības sistēmas izpēte.
Exploration of automated smoke prevention and fire protection
Maģistra darbs
1. E. Timofejevs 20 kV tīkla bojājumu vietu uzraudzības automatizēto sistēmu izpēte.
Research of automatized 20kV lines fault location system
2. G. Krūmiņš 330/110 kV apakšstaciju inženiertīklu automatizācija.
Automatization of 330/110 kV substation engineering networks
3. R. Leimanis 20 kV GVL komutācijas punktu automatizēšanas iespēju izpēte.
Research of 20 kV transmission lines switching point automatization
4. D. Gulbe Automatizēta elektrotīkla bojājumu laika samazināšana.
Fault duration of an automated Electrical Grid
5. Brīvs Sadales elektrisko tīklu transformatoru apakštaciju automatizācija.
.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Bakalaura darbs
1. R. Sudņiks Automašīnas aprīkojuma automātiskās vadības sistēmas izveide ar mikrokontrolleri.
Car's Equipment Automatic Control System with Microcontrollers.
Inženierprojekts
1. D. Gulbe 20 kV gaisvadu līnijas automatizētās sistēmas izveide.
20 kV Overhead Power Lines Automated System.
Maģistra darbs
1. I. Miķelsons Viedo tehnoloģiju pielietojums mikroģenerācijas avotu vadībai un zemsprieguma tīkla darba rezīmu kontrolei.
Smart Technology Control of Microgeneration Source and Low Voltage Network Monitoring.
2. K. Mūrnieks Sadales elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju automatizācija.
Automation Systems for Substation of the Electrical Distribution Grid.
3. R. Broks Kanalizācijas sūkņu staciju automatizācija un telemetrija.
Automation and Telemetry of Sewage Pumping Stations.
4. R. Krūmiņš Tirdzniecības telpas inženiersistēmu automatizācijas un ekonomijas izpēte.
The Research of Store Hall Engineering Systems Automation and Its Economy.
5. R. Agafonovs Automatizēto pārslēdžu pielietojums 0.4 kV elektrotīklā.
Automated Changeover Switch Use in The 0.4 kV Power Network.
6. R. Klēģers 20 kV elektroapgādes sistēmu automatizācija, izmantojot attālināti vadāmos jaudas slēdžus.
20 kV Power System Automation Using Remote-controlled Circuit Breakers.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Bakalaura darbs
1. K. Biktimirovs Ūdenssūkņa darbības automatizācija ar frekvenču pārveidotāju.
Automatization of Water Pump Operation Applying Frequency Converter.
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. O. Anosovs Carnikavas stacijas sekcionēšanas posteņa vadības sistēmas automatizācija.
The Automatization of Carnikava Station's Sectioning Post Control Sistem.
2. O. Gudeņs Notekūdeņu sūknētavas automātiskā vadība un sistēmas izstrāde.
Automatic Control of Wastewater Pumping Station and System's Elaboration.
Inženierprojekts
1. R. Agafonovs Televadāmu slēdžu kabeļu sistēmas vadības realizācija 10 kV tīklos.
Realization of Tele-Controlled Switch Cable System in 10 kV Network.
2. R. Klēģers Tradicionālo 20 kV sprieguma apakšstaciju modernizācija ar ABB slēgiekārtām.
Modernization of 20 kV Voltage Traditional Substation using ABB Switch Equipment.
Maģistra darbs (profesionālā)
1. D. Zariņš Dzelzceļa sliežu pārmiju apsildes automatizācijas uzdevumi un to realizācija.
Solution and Realization of Automatization of Heating Railway Point.
2. K. Širaks Industriālās robota rokas konstrukcija un vadība.
Construction and Control of Industrial Robotic Arm.
3. J. Drava Viedo māju tehnoloģiju automatizācijas sistēmas un to realizācija.
Automation of Smart-home Technologies and Development.