ETDV

Anastasija Žiravecka

ieei_az Prof., Dr.sc.ing.
Anastasija Žiravecka
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 509.kabinets, Rīga
Tālrunis: +371 6 708 9917
E-pasts: zhiravecka@eef.rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Maģistrs
1. P. Medņikovs Tālvadības tehnoloģiju izmantošanas iespēju analīze un izvēle sadales tīkla objekta elektroapgādes drošuma uzlabošanai.
The Analysis and Selection of Remote Control Technologies Use for Improving the Reliability of Distribution Network Object.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Maģistra darbs (profesionālā)
1. E. Šaukštelis Naftas produktu transporta un glabāšanas efektivitātes paaugstināšana ar elektroapsildīšanas metodes izmantošanu.
Oil-product Transport and Storage Improvement of the Effectiveness and Heat Process Simulation using Electric Resistance Method.
2. J. Juneļs Vidsprieguma tīklu digitālo aizsardzības releju iespēju izpēte un pielietojums.
Research and Use of Digital Protective Relays Possibilities for Medium Voltage Networks.
3. V. Daļeckis Soļu dzinēji un to vadības proncipi ciparu vadības iekārtu pielietošanā.
Stepper Motors and Their Control Approaches in CNC Devices Application.
4. A. Odincovs Elektromašīnu pārveidotāja moderno vadības līdzekļu pielietojums elektriskā vilciena pašpatēriņa nodrošināšanai.
Application of Modern Means of Electro-machine Converter for Self-consumption Supply of Electric Train.
5. A. Šestakovs Biokoģenerācijas stacijas elektroenerģijas pašpatēriņa analīze un tā samazināšanas iespējas.
Consuming Power Analysis and Reducing Ability at Bio Cogeneration Plant.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Inženierprojekts
1. V. Sarāns Slodzes kontroles ierīces izstrādāšana mājsaimniecības elektrotīklā.
The Load Control Device Development of Household Power Grid.
2. A. Odincovs Adatiņu ritgultņa automātiskās salikšanas iekārtas izveide.
Elaboration of Automatic Assembly Device for Needle Bearing.
3. V. Daļeckis Filtrācijas iekārtas modernizācija.
Filtration Device Modernization.
Maģistra darbs (profesionālā)
1. O. Šišovs Ēku vadības sistēmas optimizācijas iespēju izpēte un darbības algoritma izveide.
Investigation of Building Management System Optimization and Realization of Control Algorithm.
2. A. Jansons Biogāzes koģenerācijas stacijas darbības optimizācija energoefektivitātes paaugstināšanai.
The Biogas Cogeneration Plant Operation Optimization for Energy Efficiency Improvement.
3. V. Kondratjevs Ciparu spektrometra izpēte un izstrādāšana darbam ar pusvadītāju detektoriem.
Research and Development of Digital Spectrometer for the Use with Semiconductor Detectors.
4. D. Čelnovs Ēkas vadības sistēmas izpēte un tās realizācijas izvēle.
Investigation of Building Management System and Selection of its Realization.