ETDV

Oskars Krievs

ieei_ok Prof., Dr.sc.ing.
Oskars Krievs
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 206.kabinets, Rīga
Tālrunis: +371 6 708 9900
E-pasts: oskars.krievs@rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
Otrdiena 16:00 - 17:00
Piektdiena 10:00 - 12:00
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Maģistra darbs (profesionālā)
1. Ē. Vaivars Reaktīvās jaudas kompensatoru digitālās vadības sistēmas izpēte un izstrāde.
Research and Development of Digital Control System for Reactive Power Compensators.
2. V. Riņķis Frekvenču pārveidotāja vektoru vadības pielietojums industriālos objektos.
Frequency Converter Vector Control Use in Industrial Objects.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. F. Suharevs Regulējamas piedziņas sistēmas izstrāde navigācijas sistēmas bloka "БЧE-500" testēšanai.
Development of Adjustable Drive System for Testing of Navigation Unit "БЧE-500".
Maģistra darbs
1. A. Kronbergs Kombinēta energoelektronikas pārveidotāja izpēte un izstrāde alternatīvo enerģijas avotu integrēšanai elektroapgādes sistēmā.
Research and Elaboration of a Combined Power Electronic Converter for Integration of Renewable Sources into Electric Power Supply.
Maģistra darbs (profesionālā)
1. R. Dziedātājs Industriālas elektriskās piedziņas sistēmas optimizācija ar kopīga līdzsprieguma posma pielietojumu.
Industrial Electrical Drive System Optimisation Based on Shared DC Bus.
2. J. Madris Augstas temperatūras krāsošanas iekārtu vadības sistēmu modernizācijas iespējas.
High Temperature Dyeing Machine Control System Modernization Possibilities.