ETDV

Iļja Galkins

 

ieei_ig Prof., Dr.sc.ing.
Iļja Galkins
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 502.kabinets, Rīga
Tālrunis: +371 6 708 9918
E-pasts: gia@eef.rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. E. Ziediņš Saules mini-paneļu matricas vadības mezgls, ar tīklu salāgojošais bloks un pozicionēšanas sistēma
Control Unit, Interface Converter and Positioning System for Split Array of Photovoltaic Elements.
2. L. Abrosimova LED draivera ar tiešu strāvas vadību pareģojoša vadības mezgla izstrāde un analīze un realizācija ar PLIS
Development and Analysis of PLD Based Predictive Control System for Current Mode LED driver.
3. J. Bogdanovs Tiešas uzsildīšanas elektriskās plīts modernizācija
Modernization of Direct-Heating Electric Stove.
4. E. Patmalnieks .
.
5. G. Džeriņš .
.
Maģistra darbs
1. D. Berenis Vēja ģeneratora ar tīklu salāgojošā pārveidotāja vadības mezgla izstrāde un analīze
Wind generator grid interface control development and analysis.
2. R. Ratniks Automātisko žalūziju piedziņas sistēmas un automātiskas vadības bloka izstrāde un optimizācija
Development and Optimization of Electrical Drive and Control System for Automatic Jalousie.
3. A. Ziediņš Viedā līdzsprieguma apgaismošanas tīkla izstrāde ar maziem gaismas avotiem
Development of a Smart Lighting Grid with Small Light Sources.
4. J. Stegura LED mirdzdiožu gaismekļa pakāpienveida regulējamā elektroniskā balasta izstrāde un analīze
Development and Analysis of Direct LED Driver for Smart Lighting Grid with Stepwise Control.
Medicīniskā tematikā
1. Brīvs Robotizētu medicīnisko manipulatoru pseidobionisko atgriezenisko saišu izstrāde un izpēte. [B]
2. Brīvs Robotizētu medicīnisko manipulatoru pseidobionisko atgriezenisko saišu izstrāde un izpēte. [B/M/D]
3. Brīvs Ultraskaņas un vibrācijas aktuatoru izstrāde protežēšanas/rehabilitācijas tehnikai. [B/M]
Apgaismošanas tehnoloģijās
1. Brīvs Viedā apgaismošanas tīkla izstrāde un elementu izvēle. [B]
2. Brīvs Mirdzdiožu plūstoša mikro-balasta izstrāde viedajam līdzsprieguma apgaismošanas tīklam. [B/M]
Energoelektronikā
1. Brīvs Tīklā sinhronizācijas mezgla izstrāde uz mikrokontrollera bāzes. [B/M]
2. Brīvs Tīklā sinhronizācijas mezgla izstrāde uz programmējamas loģikas bāzes. [B/M]
3. Brīvs Energoelektronikas pārveidotāju pareģojoša vadības mezgla izstrāde. [B/M/D]
Pielietojumi
1. Brīvs Veļas mazgāšanas mini-mašīnas renovācija. [B/M]
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. J. Stegura Gaismas diožu spuldzes regulējamā elektroniska balasta izstrāde viedajiem apgaismošanas tīkliem.
Development of Adjustable LED Driver for Smart Lighting Grid.
2. V. Apša Mirdzdiodes gaismekļa balasta shēma uz neinvertējoša, pazeminoša/paaugstinoša sprieguma pārveidotāja bāzes.
LED Driver on the Basis of Non-inverting Buck/Boost Voltage Converter.
3. R. Zīle Fotoelektrisko paneļu tīkla salāgojošā pārveidotāja izstrāde.
Development of Grid Interfacing Converter for Photovoltaic Panels.
4. D. Berenis Vēja ģeneratora tīkla salāgojošā pārveidotāja izstrāde un optimizācija.
Development and Optimization of Grid Interfacing Converter for Wind Generators.
5. M. Ančevs Viedo apgaismojuma tīklu vadība izmantojot komunikāciju caur spēka kabeli (PLC).
Use of Power Line Communication (PLC) for Smart Lighting Networks Control.
6. D. Kļukins Iekštelpu prognozējošas apgaismošanas sistēmas izveide.
Elaboration of Indoor Predictive Lighting System.
7. H. Marčuka Alternatīvās enerģētikas sistēmas objektu un tīkla salāgošanas iekārtas.
Devices of the Alternative Energetics System Objects Compliance to the Grid.
Maģistra darbs (profesionālā)
1. R. Markuns Regulējams vibrāciju motors protēžu implantu diagnostikas sistēmai.
Adjustable Vibration Motor for Diagnostics of Prosthetic Implants.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Maģistra darbs (profesionālā)
1. A. Sniedze Finiera apstrādes telpu energoefektīvā apgaismojuma analīze un izstrāde.
Analysis and Development of Energy-efficient Lighting Equipment for Plywood Processing Premises.
2. V. Jevsejevs Mikroprocesoru dispečera centralizācijas sistēmu "Bombardier Ebilock 950 R4" un "Thales ESTW L90 5" izpēte un optimizācija.
Microprocessor Controller Interlocking Systems "Bombardier Ebilock 950 R4" and "Thales ESTW L90 5" Exploration and Optimization".