ETDV

Ivars Raņķis

ieei_ir Prof., Dr.habil.sc.ing.
Ivars Raņķis
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 509.kabinets, Rīga
Tālrunis: +371 6 708 9917
E-pasts: rankis@eef.rtu.lv
 

Vadītie noslēguma darbi:

Gads Vārds Uzvārds Noslēguma darba nosaukums
2017 M Ervīns Alberts Elektriskās vilces piedziņas realizācijas iespēju izpēte pasažieru dīzeļvilcieniem
2017 M Valentīns Paņica Globāla zemsprieguma tīkla menedžmenta metodes un realizācijas sistēmas
2017 M Aleksandrs Šiškevičs Viedo elektroenerģijas skaitītāju izmantošanas problēmu risinājumi elektrotīklu pārraides sistēmās
2017 M Matīss Soms ''Gudro'' māju automatizācijas uzdevumi un to realizācija
2017 M Uģis Šņigirovs Līdzsprieguma ieviešanas iespēju izpēte tradicionālajos dzīvojamo ēku elektrotīklos
2017 M Uldis Špoģis Strāvu bezkontaktu sensoru izmantošana automatizētajos elektriskajos tīklos
2017 I Ģirts Dziedātājs Carnikavas automatizētās polderu sūknētavas vadības sistēmas izveide
2017 I Aleksejs Juvženko SIA Latrostrans datu apstrādes SCADA sistēmas modernizācija
2017 I Jānis Heniņš Daudzfunkcionāla PLC izveide uz Arduino Mega platformas bāzes
2016 I Gunārs Lūsveris Ventspils naftas termināla sūkņu stacijas automatizācija
2016 I Matīss Soms Gudrās mājas automatizācijas sistēmas izveide Madonas novadā
2016 I Uldis Špoģis Sistēmas izveide elektrisko strāvu mērīšanai Sadales Tīklos ar Rogowski spoles palīdzību
2016 B Zintis Pētersons Lokveida 20kV lauku sadales tīklu automātiskās sekcionēšanas pilnveidošana
2016 M Gunārs Lūsveris Naftas terminālu sūkņu staciju automatizācijas proncipi TPVAS sastāvā
2016 M Sergejs Skobeiko Nātrija augstspiediena gāzizlādes lampu intensitātes regulēšanas iespēju izpēte elektroenerģijas taupīšanas nolūkam
2015 M Manoj Prabhakar Periyasamy Bezvadu vadības risinājumi naftas/gāzes industrijas tehnoloģiskajiem procesiem
2015 B Jurijs Francuzovs Laminācijas prešu automatizācija un tās realizācija
2015 M Aleksandrs Redkins Uz mikrokontrollera bāzes veidotas PID regulācijas sistēmas izveide un izpēte
2015 M Jevgēnija Jeļjaševiča Rotējošo mašīnu daļējo izlāžu signālu spektra parametru ietekme uz diagnostikas kvalitāti
2015 M Deniss Mihejevs Mazo HES efektivitātes paaugstināšanas automatizācijas sistēmu izpēte un realizācija
2015 M Atis Dambergs Elektronisko produktu testēšanas tehnoloģisko procesu automatizācijas iespēju izpēte un realizācija
2015 M Linda Nierliņa Siltumsūkņu sistēmas, to automatizācija un efektivitātes novērtējums
2015 M Jekaterina Bogomola Agroobjektu modernizācijas un automatizācijas iespēju izpēte un analīze
2014 M Dmitrijs Veļikovs Reģenerācijas enerģijas uzkrājēja saistības ar maiņstrāvas tīklu izpēte
2014 I Eduards Timofejevs Automātiskas vairākobjektu elektroenerģijas uzskaites sistēmas izveide
2014 I Aleksandrs Redkins Tvertņu šuvju automatizētās metināšanas iekārtas izveide
2014 I Edvards Šaukštelis Cisternas elektroapsildīšanas sistēma un temperatūras automātiskās regulēšanas projektēšana
2014 I Jekaterina Bogomola Siltumnīcu apgaismošanas sistēmas automatizācija
2014 B Ervīns Alberts 2TE116 sērijas dīzeļlokomotīves elektriskā pārvada modernizācija, izmantojot maiņstrāvas elektrisko vilci
2014 M Maksims Gavrilovs Vēja turbīnu sinhrono ģeneratoru ierosmes sistēmu automatizācijas iespēju izpēte
2014 I Jānis Ancāns Ekstrūzijas iekārtas elektriskās shēmas izveide
2014 I Jurijs Juneļs Dzīvokļa apgaismojuma automatizācija izmantojot Arduino" izstrādes platformu"
2014 B Jevgēnija Jeļjaševiča Daļējo izlāžu diagnostika rotējošās mašīnās
2014 I Deniss Mihejevs Asinhronā ģeneratora mazo hidroelektrostaciju automātika
2014 I Rihards Krūmiņš Biroju ēkas inženiersistēmu automatizācija
2014 B Andžs Pickainis Piedziņu vadības individualizētās automatizētās industriālās elektroiekārtas un to izveide
2014 M Dāvis Danga Maiņsprieguma patērētāju elektroapgādes problēmas līdzsprieguma mājsaimniecību tīklā
2014 I Dmitrijs Fadejevs Ciparu adresējama LED apgaismošanas sistēmas interfeisa izpēte un izstrāde
2014 M Jaroslavs Kuņiņecs Vadības un telekomunikācijas iekārtas elektrobarošanas sistēmas
2014 M Mārtiņš Gudrītis Viedo skaitītāju sistēmu izmantošana un pielietojuma priekšrocību izpēte Latvijā
2014 M Jānis Bukovskis Moderno automatizēto elektrotehnoloģiju izmantošanas iespējas atrakciju un izklaides iekārtās
2013 M Gints Jakobsons Fotoelektrisko avotu tīkla pārveidotāju izveides principi, to izpēte un realizācija
2013 M Sergejs Varslavāns Vēja ģeneratoru piesaiste caur līdzstrāvas pārvades posmu
2013 M Ivans Sergejevs Transporta asinhronā vilces elektrodzinēja izpētes shēmas izveides principi
2013 M Jānis Pušļaks BPL datu pārraides tehnoloģijas izmantošana Daugavpils ielu apgaismojuma tīklos
2013 M Ainārs Arcihovskis Sprieguma kvalitātes reģistrējošo mēraparātu pielietošana zemsprieguma sistēmās
2013 M Aleksejs Maņaks Asinhrono elektropiedziņu avārijas režīmu un to aizsardzības metožu izpēte
2013 M Mārcis Priedītis Komunikācijas moduļa izstrāde starp KUKA robotu un enerģijas taupīšanas moduli
2013 M Jurijs Mitrofanovs Vidsprieguma sadales tīklu automatizācijas principi un to realizācija
2013 M Aleksejs Ščerbiņins Televadāmu augstsprieguma slēdžu izveides principi un pielietojums 20 kV elektroapgādes sistēmu automatizācija
2012 M Kaspars Ēberliņš Elektriskā transporta rekuperācijas enerģijas izkliedētas kapacitīvās uzkrāšanas sistēmas izpēte un novērtēšana
2012 M Jevgenijs Pančenko Elektrovilcienu datu automatizētās apstrādes sistēmu izmantošanas iespējas un to realizācija
2012 I Gaļina Novikova Automatizētas karšu apmaksas sistēmas analīze un pilnveidošana Maxima tirdzniecības tīklā
2012 M Tomass Fedotovs Tuneļa inženierkomunikāciju elektroiekārtu automatizētās vadības principi un to realizācija
2012 M Sergejs Zorins Slimnīcu bloku automatizētās nepārtrauktās elektroapgādes sistēmas izveides principi un to realizācija
2012 M Andrejs Makuha Elektroniskā transformatora izmantošanas iespējas barošanas avotu izveidē
2012 B Ruslans Gocs Akumulatoru baterijas divkvadrantu tranzistoru impulsregulatora izstrāde
2011 M Jānis Kalvītis Frekvenču pārveidotāju pielietošana un problēmas ostu portālceltņu piedziņās
2011 B Jevgenijs Pančenko Motorvagonu ritošā sastāva elektrovilcienu sērijas ER2 statisko pārveidotāju RTA-37M un RTA-12 modernizācijas teorētiskais un tehnoloģiskais pamatojums
2011 M Oļegs Vasiļevičs Sinhrono dzinēju vadības sistēmu modernizācijas efektivitātes izpēte un novērtējums
2011 M Ainārs Pontags Poligona gāzes kondensāta novadīšanas sistēmas, automatizācijas uzdevumi un to risinājumi
2011 M Ivo Kamalis Autonoma līdzsprieguma avota tīkla invertoru izveides principi
2011 M Jurijs Jupatovs Pilsētas ūdens sagatavošanas un padeves iekārtu automatizācijas principi un to realizācija
2011 I Aleksejs Romanovs Ūdenssildāmā katla KVGM-116,3-150 automatizācijas sistēmas modernizācija
2011 M Gunta Strupka Apdzīvojamo platību automātikas sistēmu interfeiss un programmatūra
2011 M Juris Veinšteins Vidējā sprieguma tīklu modernie relejaizsardzību realizācijas principi un to pielietojums
2011 M Artūrs Kepuls Bezsuku pastāvīgo magnētu līdzstrāvas motoru pielietojums akumulatoru rūpnieciskajā elektrotransportā
2010 I Atis Dambergs Elektronisko produktu testēšanas tehnoloģisko procesu automatizācijas iespēju izpēte un realizācija