ETDV

Kristaps Vitols

  Pētnieks, M.sc.ing.
Kristaps Vītols
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 501.kabinets, Rīga
Tālrunis: +371 6 708 9914
E-pasts: kristaps.vitols@rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. E. Bebris IRFP4568PBF tranzistora snieguma pētīšana.
Research of IRFP4568PBF transistor performance.
Bakalaura darbs ar projekta daļu vai inženierprojekts
1. Brīvs Elektriskā kartinga līdzstrāvas dzinēja piedziņas spēka shēmas izpēte un izstrāde.
2. Brīvs Kartinga elektriskās piedziņas stenda izpēte un izstrāde.