ETDV

..saraksts tiek atjaunots (2018.gada 15.feb.)

Lai apskatītu piedāvātās tēmas - izvēlieties darba vadītāju!

*Plānotais (pieteikušos) dienas nodaļas studentu skaits 2017./2018.m.g.

[Amats, zinātniskais grāds] [Uzvārds, Vārds] Bakalaura Inženierprojekts Maģistra Kopā
LZA akadēmiķis, Prof., Dr.habil.sc.ing. Ribickis, Leonīds - - - -
Prof., Dr.habil.sc.ing. Raņķis, Ivars 2 (0) 1 (0) 7 (1) 10 (1)
Prof., Dr.sc.ing. Galkins, Iļja 4 (0) - 4 (1) 8 (1)
Prof., Dr.sc.ing. Krievs, Oskars - 1 (0) 1 (0) 2 (0)
Prof., Dr.sc.ing. Ļevčenkovs, Anatolijs 5 (0) - 6 (0) 11 (0)
Prof., Dr.sc.ing. Žiravecka, Anastasija 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (0)
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Bražis, Viesturs 2 (0) 3 (0) 2 (0) 7 (0)
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Kuņicina, Nadežda 3 (0) 3 (1) 4 (0) 10 (1)
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Valeinis, Jānis 5 (0) 1 (0) 2 (0) 8 (0)
Docents, Dr.sc.ing. Apse - Apsītis, Pēteris - - - (1) - (1)
Docente, Dr.sc.ing. Buņina, Inna 1 (0) 1 (0) 4 (0) 6 (0)
Docents, Dr.sc.ing. Gorobecs, Mihails - - 1 (1) 1 (1)
Docents, Dr.sc.ing. Vītols, Aigars - - - -
Docents, Dr.sc.ing. Voitkāns, Jānis - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Alps, Ivars - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Ķiploks, Juris - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Patļins, Antons - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Sokolovs, Alvis - (1) - - - (1)
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Steiks, Ingars 1 (0) - 2 (1) 3 (1)
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Suzdaļenko, Aleksandrs - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Uteševs, Igors - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Zaķis, Jānis - - - -
Doc.(prakt.), M.sc.ing. Pumpurs, Aivars 5 (1) 4 (0) - (1) 9 (2)
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Ašmanis, Gundars - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Potatovs, Andrejs - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Zabašta, Anatolijs - - - -
Pētnieks, Dr.sc.ing. Tetervenoks, Oļegs - - x -
- Vārna, Agris - (1) - x - (1)
DOKTORANTI  
Pētnieks, M.sc.ing. Adrian, Leslie Robert - - x -
Pētnieks, M.sc.ing. Avotins, Ansis - - x -
Pētniece, M.sc.ing. Strupka, Gunta - - x -
Pētnieks, M.sc.ing. Suskis, Pāvels - (4) - x - (4)
Pētnieks, M.sc.ing. Šenfelds, Armands 2 (1) - x 2 (1)
Pētnieks, M.sc.ing. Vītols, Kristaps - (2) - x - (2)
Pētnieks, M.sc.ing. Vorobjovs, Maksims - (1) - x - (1)
Laborants, M.sc.ing. Priedītis, Mārcis - - x -
M.sc.ing. Kuņickis, Māris - - x -
  Kopā: 31 (11) 15 (1) 34 (6) 80 (18)

*iekavās ir norādīts, cik studentu ir pieteikušies no plānotajiem.

Var izstrādāt noslēguma darbu arī par tēmu, kuru pēta kāds no doktorantiem.
Skatīt doktorantu sarakstu [.pdf]! Sīkāka informācija pie doktoranta.

Šajā kategorijā nav rakstu. Ja šajā lapā tiek rādītas apakškategorijas, tajās var būt raksti.

Sākums Studiju noslēguma darbu tēmas