ETDV

*saraksts ir atjaunots: 2016.gada 18.aprīlī

Lai apskatītu piedāvātās tēmas - izvēlieties darba vadītāju!

Pieteikušos studentu skaits 2015./2016.m.g.

[Amats, zinātniskais grāds] [Uzvārds, Vārds] Bakalaura Inženierprojekts Maģistra Kopā
LZA akadēmiķis, Prof., Dr.habil.sc.ing. Ribickis, Leonīds - - - -
Prof., Dr.habil.sc.ing. Raņķis, Ivars 1 4 2 7
Prof., Dr.sc.ing. Galkins, Iļja 5 - 4 9
Prof., Dr.sc.ing. Krievs, Oskars - - - -
Prof., Dr.sc.ing. Ļevčenkovs, Anatolijs 2 - - 2
Prof., Dr.sc.ing. Žiravecka, Anastasija - - 1 1
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Bražis, Viesturs - 1 2 3
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Kuņicina, Nadežda - - - -
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Valeinis, Jānis - 1 4 5
Docents, Dr.sc.ing. Apse - Apsītis, Pēteris 2 2 8 12
Docente, Dr.sc.ing. Buņina, Inna - - - -
Docents, Dr.sc.ing. Gorobecs, Mihails 1 - 2 3
Docents, Dr.sc.ing. Vītols, Aigars - - - -
Docents, Dr.sc.ing. Voitkāns, Jānis - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Alps, Ivars - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Ķiploks, Juris - 1 - 1
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Patļins, Antons 1 - - 1
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Sokolovs, Alvis - - 1 1
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Steiks, Ingars - - 2 2
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Stepanovs, Andrejs 2 - - 2
Vad.pētnieka p.i., Dr.sc.ing. Suzdaļenko, Aleksandrs - - 3 3
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Uteševs, Igors - - 4 4
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Zaķis, Jānis 1 1 - 2
Doc.(prakt.), M.sc.ing. Pumpurs, Aivars 3 - x 3
Pētnieks, Dr.sc.ing. Ašmanis, Gundars - - - -
Vad.pētnieks, Dr.sc.ing. Potatovs, Andrejs - - - -
Pētnieks, Dr.sc.ing. Zabašta, Anatolijs - - 1 1
Dr.sc.ing. Grigāns, Linards - - - -
Prof., Dr.sc.ing. Mezītis, Mareks - - - -
Prof., Dr.sc.ing. Rozenkrons, J. - - - -
EDI vadošais pētnieks, Dr.sc.Comp. Greitāns, M. - - 1 1
  Zoss, T. - - - -
  Kalvītis, J. - - - -
M.Sc.ing. Opikov, M. - - - -
DOKTORANTI  
Pētnieks, M.sc.ing. Adrian, Leslie Robert 3 - x 3
Pētnieks, M.sc.ing. Avotins, Ansis 3 3 1 7
Pētniece, M.sc.ing. Strupka, Gunta - - x -
Pētnieks, M.sc.ing. Suskis, Pāvels - - x -
Pētnieks, M.sc.ing. Šenfelds, Armands 1 - x 1
Pētnieks, M.sc.ing. Tetervenoks, Oļegs - - x -
Pētnieks, M.sc.ing. Vītols, Kristaps 1 - x 1
Pētnieks, M.sc.ing. Vorobjovs, Maksims 2 1 x 3
Pētnieks, M.sc.ing. Zaļeskis, Genadijs 3 - x 3
Laborants, M.sc.ing. Priedītis, Mārcis - - x -
M.sc.ing. Kuņickis, Māris - - x -
  Kopā: 31 14 36 81

Var izstrādāt noslēguma darbu arī par tēmu, kuru pēta kāds no doktorantiem.
Skatīt doktorantu sarakstu [.pdf]! Sīkāka informācija pie doktoranta.

Šajā kategorijā nav rakstu. Ja šajā lapā tiek rādītas apakškategorijas, tajās var būt raksti.

Sākums Studiju noslēguma darbu tēmas