ETDV

Dokumenti praksei

Prakses noteikumi (2015) [.pdf]

Prakses līguma blanka [.docx]

Prakses Dienasgrāmata (paraugs, 2008.) [.doc]

Praktikanta novērtējums (paraugs) [.docx]

Profesijas standarts - elektroinženieris [.pdf]

Uzmanību! Aizpildītā prakses līguma forma, pirms parakstīšanas, elektroniski jānosūta:

  • Bakalaura studiju studentiem -> Ansim Avotiņam (ansis.avotins@rtu.lv),
  • Maģistra studiju studentiem -> Anastasijai Žiraveckai (zhiravecka@eef.rtu.lv),

jo tiek piešķirts līguma Nr., un tad līgums tiek atsūtīts atpakaļ, lai varētu veikt līguma parakstīšanu.

Prakses laikā veiktie uzdevumi veicina tieši šīs profesijas (Profesijas standarts - elektroinženieris [.pdf]) praktisko iemaņu apguvi. Sīkāk uzdevumus specificē prakšu vadītāji gan no RTU, gan no uzņēmuma.

Sākums Prakse Dokumenti praksei