ETDV

Informācija par praksēm

"Sakarā ar plānotām izmaiņām Prakses Nolikumā, kas tiks atjaunots uz 2015/2016. mācību gadu (septembri), visiem 1-3 kursa RECO praktikantiem, kas plāno iziet praksi ir jārēķinās, ka 1 kredītpunkts ir 32h, tātad kopējais prakses apjoms 26KP=832h praksē (gan RTU gan uzņēmumā).

Neklātienes un vakara studiju programmas studentiem:
Respektīvi 1KP=32h, tātad 8.semestrī=7KP=224h, 9.sem.=16KP=512h, 10.sem.=3KP=96h. Kopā jābūt 26KP=832h. (Kas ir apmēram 20,8 nedēļas, jebšu 5.2 mēneši).

Prakses noteikumi: Par prakses realizāciju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” [.PDF]

Dokumenti praksei

Prakses noteikumi (2015) [.pdf]

Prakses līguma blanka [.doc]

Prakses Dienasgrāmata (paraugs, 2008.) [.doc]

Praktikanta novērtējums (paraugs) [.docx]

Profesijas standarts - elektroinženieris [.pdf]

Uzmanību! Aizpildītā prakses līguma forma, pirms parakstīšanas, elektroniski jānosūta:

  • Bakalaura studiju studentiem -> Ansim Avotiņam (ansis.avotins@rtu.lv),
  • Maģistra studiju studentiem -> Anastasijai Žiraveckai (zhiravecka@eef.rtu.lv),

jo tiek piešķirts līguma Nr., un tad līgums tiek atsūtīts atpakaļ, lai varētu veikt līguma parakstīšanu.

Prakses laikā veiktie uzdevumi veicina tieši šīs profesijas (Profesijas standarts - elektroinženieris [.pdf]) praktisko iemaņu apguvi. Sīkāk uzdevumus specificē prakšu vadītāji gan no RTU, gan no uzņēmuma.

Prakses iespējas

Informācija par prakses iespējām:

Informācija par prakses iespējām uzņēmumos Latvijā:

Uzņēmumi, kuros mūsu studenti jau ir bijuši praksē un kuros studenti varētu interesēties par prakses iespējām.

Informācija par prakses iespējām ārzemju uzņēmumos:

P.S. Praksei ārzemēs varat izmantot "ERASMUS" stipendiju!