ETDV

Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati

Laboratorijas darbu apraksts [.doc]

Piezīme: Būs jau izdrukāts pie katra laboratorijas darbu stenda.

Laboratorijas darbu izpildes lapas [.docx]

Piezīme: Jābūt izdrukātam un jāņem līdzi katrai komandai uz laboratorijas darbu pildīšanu!

Darba drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs [.pdf]

Laboratorijas darbu vadītājs:

Laborat.vad., M.sc.ing. Ansis Avotiņš [+371 6708 9919; ansis.avotinsatrtu.lv; Āzenes iela 12/1, 507.kab.]

Sākums Materiāli laboratorijas darbiem Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati