ETDV

Bakalaura darbs ar projekta daļu (Nepilna laika)


Elektrisko shēmu apzīmējumiem varat izmantot dotos literatūras avotus:

  • J. Valeinis „Ievads elektriskās piedziņas vadības sistēmās”, RTU Izdevniecība, 2007, 22. – 30.lpp.
  • L. Ribickis, J. Valeinis „Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās”, Rīga, 2008, 149. – 157. lpp.
Sākums Dokumenti noslēguma darbam Bakalaura darbs ar projekta daļu (Nepilna laika)