ETDV

Informācija par praksēm

"Sakarā ar plānotām izmaiņām Prakses Nolikumā, kas tiks atjaunots uz 2015/2016. mācību gadu (septembri), visiem 1-3 kursa RECO praktikantiem, kas plāno iziet praksi ir jārēķinās, ka 1 kredītpunkts ir 32h, tātad kopējais prakses apjoms 26KP=832h praksē (gan RTU gan uzņēmumā).

Neklātienes un vakara studiju programmas studentiem:
Respektīvi 1KP=32h, tātad 8.semestrī=7KP=224h, 9.sem.=16KP=512h, 10.sem.=3KP=96h. Kopā jābūt 26KP=832h. (Kas ir apmēram 20,8 nedēļas, jebšu 5.2 mēneši).

Prakses noteikumi: Par prakses realizāciju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” [.PDF]