ETDV

Noslēguma darbu AIZSTĀVĒŠANA 2017 - 7.septembrī!

Studiju programmas „Elektrotehnoloģiju datorvadība” studentu noslēguma darbu

AIZSTĀVĒŠANA

7.septembrī, plkst. 10:00, Āzenes ielā 12/1

Aizstāvēšanās notiks, ja pieteiksies pietiekami liels studentu skaits.
Tādēļ, lūdzu, katram studentam, kurš vēlas aizstāvēt savu noslēguma darbu, atsūtīt informāciju e-pastā Artai Legzdiņai (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Vēlamies informēt, ka sakarā ar RTU Senāta lēmumu, sākot ar 2018.gadu SEPTEMBRĪ aizstāvēšanās vairs nebūs iespējama!

NOSLĒGUMA DARBU NODOŠANA

Noslēguma darbi iesieti un parakstīti (jābūt studenta un darba vadītāja parakstiem) kopā ar darba vadītāja parakstītu atsauksmi un studiju noslēguma darba autora apliecinājumu (jāizdrukā no RTU Ortus sistēmas) jānodod, Āzenes ielā 12/1-510.telpā

Bakalaura darbiem ar projekta daļu un inženierprojektiem obligāti jābūt pievienotiem rasējumiem(tiem jābūt parakstītiem un jānodod kopā ar darbu).

Studiju programmas „Elektrotehnoloģiju datorvadība” studentiem obligāti par katru bakalaura darbu, bakalaura darbu ar projekta daļu, inženierprojektu un maģistra darbu ir jāsagatavo A3formāta (portrait) plakāts.

Tajā jāatspoguļo:

1)   Darba nosaukums, izpildītājs un vadītājs;

2)   Darba anotācija (maksimums 120 vārdi);

3)   Galvenie rezultāti un secinājumi;

4)   Fotoattēli un diagrammas.

Paraugi apskatāmi EEF 5.stāva gaitenī.

Darba uzdevuma lapai (oriģināls) un Komisijas veidlapai ir jābūt iesietai darbā.Darbauzdevuma lapas variet saņemt Āzenes ielā 12/1-510. telpā. Komisijas lapas var lejupielādēt www.etdv.rtu.lv.

DARBA SATURS – IESIEŠANAS KĀRTĪBA

1.   Titullapa

2.   Darba uzdevuma lapa

3.   Komisijas lapa

4.   Anotācija valoda I

5.   Anotācija valoda II

6.   Satura rādītājs

7.   Ievads

8.   …..

PIETEIKŠANĀS UZ AIZSTĀVĒŠANOS

Pieteikties uz aizstāvēšanos var pie Artas Legzdiņas Āzenes ielā 12/1-510. telpā (pietiekties var tad, ja ir nodots noslēguma darbs).

AIZSTĀVĒŠANĀS GAITA:

1.   Students saņem vienu darba uzdevumu no komisijas un dodas to pildīt, kamēr cits students prezentē savu noslēguma darbu;

2.   Students, sagaidot savu laiku, dodas prezentēt savu darbu Komisijai, sniedz atbildi uz doto uzdevumu, atbild uz jautājumiem.

PREZENTĀCIJAI PAREDZĒTAIS LAIKS:

·      Bakalaura darbiem – 10 min. (+ 5 min. atbildes uz uzdevumu un jautājumiem);

·      Bakalaura darbiem ar proj.d. un inženierprojektiem – 10 min. (+ 5 min. atbildes uz uzdevumu un jautājumiem);

·      Maģistra darbiem – 10 min. (+ 5 min. atbildes uz uzdevumu un jautājumiem);

Lai students tiktu pielaists aizstāvēt noslēguma darbu, nedrīkst būt mācību priekšmetu, prakses, kā arī studiju maksas parādi.

Sākums Aktualitātes Latvian Studentiem Aktualitātes Noslēguma darbu AIZSTĀVĒŠANA 2017 - 7.septembrī!